Kemudahan PPKI

Kemudahan Mesra Orang Kelainan Upaya di SMKKW

  1. 5 Buah Kelas Ppki
  2. Sebuah Bilik Rekreasi
  3. Sebuah Bilik Urus Diri
  4. Sebuah Bilik Pengurusan Tingkah Laku
  5. Sebuah Bilik Peramu Saji
  6. Sebuah Dapur Pastri
  7. Dua Buah Tandas OKU
  8. Tiga Lot Tempat Meletak Kenderaan OKU
X