Nilai Teras

NILAI TERAS

SMK Keramat Wangsa menerapkan lima nilai berikut kepada semua warga sekolah untuk kecemerlangan organisasi berdasarkan akronim SMKKW.

  1. Sikap Terpuji

Semua warga sekolah mengamalkan sikap terpuji dan saling hormatmenghormati .

  1. Masa Berkualiti

Semua warga sekolah sentiasa mengamalkan penggunaan masa yang berkualiti

  1. Komunikasi Efektif

Setiap warga sekolah bertanggungjawab membudayakan komunikasi efektif dalam segala aspek.

  1. Kecemerlangan Prestasi

Semua warga sekolah sentiasa cakna dan sederap berusaha ke arah kecemerlangan sahsiah, akademik dan kokurikulum.

  1. Wawasan dijana

Wawasan dijana oleh pihak sekolah seiring dengan PPPM 2013-2025 yang mesti direalisasikan oleh warga sekolah secara tekal.

X