Pakej Mata Pelajaran 2020

PAKEJ MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS MULAI TAHUN 2020
SPI BIL 6 TAHUN 2019 (KSSM) TINGKATAN 4 (2020)

KELAS TERAS WAJIB ELEKTIF JENIS PAKEJ
4 IBNU SINA

 

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sejarah

Pend.Islam/Pend.Moral

*pengecualian MP Sains

 

Pendidikan

Jasmani &

Pendidikan

Kesihatan

Fizik

Biologi

Kimia

Matematik Tambahan

Pakej STEM
4 AL FARABI Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sejarah

Sains

Pend.Islam/Pend.Moral

 

Pendidikan

Jasmani &

Pendidikan

Kesihatan

Ekonomi

Prinsip Perakaunan

Matematik Tambahan

Pakej Kemanusian dan Sastera

Ikhtisas

4 AL JABBAR Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sejarah

Sains

Pend.Islam/Pend.Moral

Pendidikan

Jasmani &

Pendidikan

Kesihatan

Sains Rumah Tangga

Perniagaan

Geografi

 

Pakej Kemanusian dan Sastera

Ikhtisas

4 AL

RAZI

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sejarah

Sains

Pend.Islam/Pend.Moral

Pendidikan

Jasmani &

Pendidikan Kesihatan

Tasawwur Islam

Pendidikan Seni Visual

Pakej Kemanusian dan Sastera

Ikhtisas

X