Pencapaian PT3 dan SPM

Murid dapat menguasai PT3 (%)

  • 2018
  • 2019

Murid layak dapat sijil SPM (%)

  • 2018
  • 2019
X