Prasarana Sekolah

Prasarana sekolah

  • SMK Keramat Wangsa mempunyai pelbagai prasarana kondusif untuk semua warga sekolah. SMK Keramat Wangsa mempunyai 4 buah blok bangunan iaitu blok A, B, C, D yang mengandungi pelbagai bilik khas untuk kemudahan warga sekolah. Segala kemudahan prasarana sekolah dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga sekolah dalam aktiviti PdPc dan kokurikulum.
  • Jadual 1: Senarai kemudahan di SMK Keramat Wangsa
Bil. Kemudahan Bilangan
1 Pejabat pentadbiran 1
2 Bilik Pengetua 1
3 Bilik Penolong Kanan 4
4 Bilik Guru Kanan Mata Pelajaran 4
5 Bilik Darjah/ Kelas 24
6 Bilik Mesyuarat Utama 1
7 Bilik Perbincangan 1
8 Bilik Guru 1
9 Surau 1
10 Bilik Pemeriksaan Kesihatan 1
11 Kedai Koperasi Sekolah 1
12 Bilik Operasi Buku Teks (SPBT) 1
13 Bilik Pengurusan Sahsiah Murid 1
14 Bilik Peralatan Sukan 1
15 Bilik Alat Bantu Mengajar 1
16 Bilik Pengurusan Peperiksaan 1
17 Kantin 1
18 Bengkel Kemahiran Hidup 3
19 Studio Reka Bentuk Teknologi 3
20 Bilik ICT 1
21 Makmal Sains 6
22 Makmal Bahasa 1
23 Makmal Komputer 1
24 Bilik Seni 1
25 Bilik Muzik 1
26 Bilik Sejarah & Geografi 1
27 Pusat Sumber Sekolah 1
28 Bilik Media 1
29 Bilik “Self Access Learning” 1
30 Bilik Matematik 1
31 Bilik Kaunseling 1
32 Bilik Kokurikulum 1
33 Gelanggang Serbaguna 1
34 Pondok Pengawal Keselamatan 1
35 Tandas Guru & AKP 2
36 Tandas Murid 9
X