Visi dan Misi Kokurikulum

Visi

“MELAHIRKAN MURID YANG BERKETRAMPILAN DAN CEMERLANG DALAM BIDANG KOKURIKULUM”

Misi

“SMK KERAMAT WANGSA BERAZAM AKAN SENTIASA BERUSAHA MERANGKA DAN MELAKSANAKAN AKTIVITI KOKURIKULUM YANG MENGGALAKKAN MURID BERKREATIF DAN BERINOVATIF KE ARAH MENCAPAI KECEMERLANGAN POTENSI DIRI YANG MAKSIMA”

X